Responsive image of forgetting

Velkommen til Minne, Alzheimers og Demens (MeAD) prosjektet!

Select English language
Select Norwegian language
Select Indian English as language
Select French as language
Select Italian as language
Select Turkish as language
Select Polish as language
Select Greek as language

Er du 16 år eller over og kan du avse 30 minutter til en spennende internasjonal studie om minne, og hjelpe oss i å diagnostisere Alzheimers og andre former for demens mer effektivt enn vi kan i dag?

Hvor stort problem er demens?

Globalt er det rundt 50 millioner personer som i dag lever med demens, og dette tallet er estimert til 75 millioner innen 2030. Akkurat nå koster dette dagens samfunn $1,000,000,000,000 (en billion dollar), og det er anslått at dette tallet vil fordobles innen 2030. Dessverre er demens er en progressiv sykdom som blir verre over tid, og er derfor vanskelig å skille fra hverdagslig glemsel som alle vil oppleve etter som man blir eldre. For øyeblikket, innen noen får demens som en klinisk diagnose, har sykdommen allerede utviklet seg over lengre tid hvor de allerede har store vanskeligheter, og konstant pleie trengs. Dette er ofte veldig vanskelig både for individet selv, og deres familie.

Hva er MeAD og hvordan vil det hjelpe?

For å prøve å løse dette problemet, utvikler MeAD-prosjektet ved Goldsmiths, University of London en ny test, med hensikt å diagnostisere individer tidligere enn det dagens kliniske tester er i stand til. Hvis vi har muligheten til å diagnostisere demens tidligere i sykdomsforløpet, vil vi kunne by på bedre oppfølging (med den håpefulle utviklingen av medikamentell behandling som tar sikte på å stoppe sykdommens fremgang), bevare mer av minnet/hukommelsen, følelsen av å kunne være seg selv, og den generelle kvaliteten på livet- dette vil også kunne redusere vanskeligheten familien føler ved å se sin kjære forsvinne foran dem…

Hvordan du kan hjelpe

For å hjelpe, trenger vi personer i alle aldre til å ta del i MeAD-prosjektet for å se hvordan hukommelsen vår utvikler seg i løpet av livet, og hvordan den endrer seg ettersom vi blir eldre. Når vi vet hvordan sunn aldring påvirker hukommelsen, vil vi kunne bedre se hva som skjer med hukommelsen ved demens, og deretter utvikle bedre tester for klinisk diagnostisering. Legg merke til, vi ser etter alle nivåer av hukommelse, så ikke vær bekymret om din er en av de bedre, verre, eller helt «gjennomsnittlig» - vi trenger dere alle 😃

Du kan også hjelpe ved å dele prosjektet hvis du kjenner noen som kan være interessert i å ta del- jo flere som deltar, jo nyttigere vil resultatet være for å prøve å hjelpe personer med demens.

Ta gjerne kontakt med ledende forskere hvis du har spørsmål.

Ta del.

Først, fortell oss om du er en ny eller returnerende deltaker.

På forhånd, takk!