Responsive image of forgetting

Witamy w badaniu pt. “Pamięć - Choroba Alzheimera - Demencja (PCAiD)”!

Select English language
Select Norwegian language
Select Indian English as language
Select French as language
Select Italian as language
Select Turkish as language
Select Polish as language
Select Greek as language

Jeśli ma Pan/i 16 lat lub więcej i może poświęcić 30 minut, to zapraszamy do wzięcia udziału w niezwykle ciekawym międzynarodowym badaniu, dotyczącym pamięci i zapominania. Jego wyniki mogą pomóc w lepszym diagnozowaniu choroby Alzheimera i różnych form demencji znacznie skuteczniej niż obecnie.

Jak dużym problemem jest demencja?

Obecnie na całym świecie na demencję choruje około 50 milionów ludzi, a do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 75 milionów. Z powodu tej choroby koszty, które ponosi społeczeństwo szacuje się na 1 000 000 000 000 (bilion) dolarów amerykańskich, a w 2030 roku kwota ta może się podwoić. Niestety, ze względu na to, że demencja jest chorobą postępującą (co oznacza, że pogarsza się z czasem), trudno jest odróżnić jej objawy od łagodnego i codziennego zapominania, które pojawia się wraz z wiekiem. Zazwyczaj rozpoznawana jest zbyt późno, kiedy osoba chora już doświadcza poważnych trudności i wymaga stałej opieki, co jest niezwykle przygnębiające dla niej i jej rodziny.

Co to jest PCAiD i jak to badanie może pomóc?

W celu rozwiązania tego ogromnego problemu, w ramach badania PCAiD realizowanego przez College’u Goldsmiths Uniwersytetu w Londynie opracowano nowy test, który może pomóc w rozpoznawaniu zaburzeń pamięci i zapominania znacznie wcześniej niż obecnie dostępne testy kliniczne. Wczesne rozpoznanie choroby pozwoli na szybsze wprowadzenie odpowiednich form wsparcia dla osób chorych (z nadzieją na opracowanie leków mających na celu zatrzymanie postępu choroby), co może przełożyć się na zachowanie dobrej sprawności pamięci, wyższe poczucie siebie i podniesienie jakości życia - a także zmniejszenie cierpienia, jakie odczuwają osoby chore i ich rodziny.

Jak Pan/i może pomóc?

Do udziału w badaniu PCAiD poszukujemy osób w każdym wieku, powyżej 16 lat, aby sprawdzić jak rozwija się pamięć w życiu człowieka i jak zmienia się wraz z wiekiem. Jeśli dowiemy się, jak “zdrowe starzenie się” wpływa na pamięć, będziemy mogli lepiej określić zmiany spowodowane demencją, a tym samym opracować bardziej odpowiedni testy do diagnozy klinicznej. Poszukujemy osób o różnym poziomie sprawności w zakresie pamięci. Nie musi się Pan/i martwić, że ma Pan/i lepszą, przeciętną czy gorszą pamięć - każda osoba będzie dla nas pomocna.

Może Pan/i również pomóc, zapraszając inne osoby do wzięcia udziału w badaniu - im więcej osób weźmie w nim udział, tym w większym stopniu uzyskane wyniki będą przydatne aby pomóc osobom z demencją.

Jeśli ma Pan/i jakiekolwiek pytania, prosimy skontaktować się z głównymi badaczami.

Biorę udział.

Prosimy o zaznaczenie czy uczestniczy Pan/i w badaniu pierwszy raz czy ponownie.

Z góry dziękujemy!